Coaching | Counselling | Healing | Reading| Munay-ki

|

|

|

|

|

|

Inner Alignment | Lange dreef 117 | 2285 KB Rijswijk | 06-42707002

Copyright©Inner Alignment. Alle rechten voorbehouden.
Home Over Inner Alignment Wat doe ik Werkwijze Tarieven Contact Inspiratieblog

Counselling is een diepgaandere begeleidingsvorm waarbij de persoonlijke achtergronden, de gedachten, gevoelens en innerlijke overtuigingen, waarden en normen een belangrijke rol spelen in relatie tot het probleem of de situatie. Vaak gaat het hierbij om dat er belemmeringen optreden tijdens het dagelijks functioneren waardoor dingen niet zo gaan zoals je wilt en het je geluk of geluksbeleving vermindert.

 

Een counsellor helpt je door middel van counsellingstechnieken te ontdekken wat het echte probleem is. Hierbij gaat het er niet altijd om, om het probleem te verhelpen maar soms ook om beter met bepaalde situaties om te gaan. Het uitgangspunt is hierbij dat jij centraal staat en de eventuele oplossingen uit jezelf komen zodat je weer in staat bent zelfstandig de regie over je leven te voeren op basis van jouw eigen gemaakte keuzes. U krijgt (weer) grip op je dagelijks bestaan.

Mogelijke onderwerpen:

 

Mogelijke doelen:

                                            

Counselling Zelfvertrouwen Rijswijk
Zelfvertrouwen ontwikkelen Rijswijk
                Counselling stellen van grenzen
                Counselling relatieproblemen
                Begeleiding relatieproblemen
                Begeleiding relatie rijswijk
Counselling depressitiviteit
Zelfvertrouwen ontwikkelen
Zelfvertrouwen ontwikkelen rijswijk, Den Haag